Copyright © 2016  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: katzer(at)email.cz

Připravujeme pro vás:  Kurz moveterapie - jedná se o terapii, jež vychází z kineziologie a neurologie a působí na principu jednotného mozku (One Brain)  
slaďuje obě mozkové hemisféry a pomáhá odstranit psychické bloky. Kurz rozvoje emocionální inteligence - rozvoj pěti oblastí EQ: znalosti vlastních  
emocí a jejich zvládání, schopnosti sebemotivace, vnímavosti emocí druhých lidí a umění mezilidských vztahů. Kurz grafologie - základy diagnostické  
metody k sebepoznání a poznání druhých prostřednictvím jejich písma
Spolupráce
Projekty
Naše publikace
Spolupracujeme se společnostmi v rámci
rozvoje jejich zaměstnanců. Realizujeme
pro ně kurzy "šité na míru" a individuální
nebo skupinové poradenství. REFERENCE
Pro organizace připravujeme projekty
zaměřené na Age management, vedení a
motivování zaměstnanců odlišných generací 
X, Y a Z.
Fischerová K.V., Češková L.D. Grafologie.
Praha: Grada Publishing, 2004 - Fischerová
K.V., Češková L.D. Grafologie pro ....              
více
Vítejte

V rámci terapií, poradenství a kurzů spolupracujeme od roku 2000 a pojítkem byla naše  „guru“, doktorka Tamarka Cenková, jejímiž jsme byly žačkami. Nyní nás pojí  velmi podobný názor na hodnoty, význam porozumění a pochopení druhých lidí a tedy podobnost přístupu ke klientům, byť naše techniky mohou být odlišné. Zajišťujeme terapeutickou a poradenskou pomoc klientům, kteří  řeší obtížné životní situace, chtějí  zvýšit své dovednosti v oblasti komunikace, sebevědomí a schopnosti se prosadit. Někteří se s naší pomocí připravují na náročné životní situace, řeší konflikty a nebo si vyjasňují vliv své minulosti na současný život.

Kurzy pro firmy i jednotlivce

Připravujeme i realizujeme kurzy rozvoje komunikace  
převážně zaměřené na - obtížné klienty, komunikaci  
v rámci týmu, moderní rétoriku, obranu před  
manipulací, konfliktní komunikaci a komunikaci s  
mediačními prvky pro manažery. Druhou oblastí kurzů  
je rozvoj EQ a všech jejích pěti složek, které zvyšují  
pracovní úspěšnost, rozvoj paměti a kreativity. Třetí  
oblastí jsou kurzy, které naučí účastníky pracovat se  
stresem a odstraňování jeho důsledků. Kurzy  
realizujeme v prostředí konkrétní firmy nebo v  
prostorách, které zajišťujeme. Realizujeme i akce  
teambuildingového charakteru.
Online terapie a poradenství

Klientovi, který za námi nemůže z jakéhokoliv důvodu  
osobně přijet, poskytneme po předchozí telefonické  
domluvě  základní terapii  a poradenství   
prostřednictvím Skype. Výhodou oproti telefonu je, že  
nás klient nejenom slyší, ale rovněž i vidí, což platí i  
pro nás. Faktem však zůstává, že tento  nestandardní  
postup nemůže v žádném případě nahradit osobní  
setkání, proto jej doporučujeme jenom v akutních  
případech s následným setkáním.
TherapyCentrum s.r.o.
IČ: 0029126851                                                                          
Adresa : Praha 10 - Kolovraty,Provozovna: Praha 8 - Andrštova 4
Kde nás najdete
Poradna : Praha 10 - Kolovraty, ul. Sedmikrásková 833/1                                                                   
Psychologická poradna Sluníčko, Praha 8 - Libeň- Palmovka, ul. Andrštova 4 
Česká Lípa, Mariánská 605 - TherapyCentrum