Kurzy pro firmy i jednotlivce

Připravujeme i realizujeme kurzy rozvoje komunikace převážně zaměřené na – obtížné klienty, komunikaci  v rámci týmu, moderní rétoriku, obranu před manipulací, konfliktní komunikaci a komunikaci s  mediačními prvky pro manažery.

Druhou oblastí kurzů  je rozvoj EQ a všech jejích pěti složek, které zvyšují pracovní úspěšnost, rozvoj paměti a kreativity.

Třetí  oblastí jsou kurzy, které naučí účastníky pracovat se  stresem a odstraňování jeho důsledků.

Kurzy  realizujeme v prostředí konkrétní firmy nebo v  prostorách, které zajišťujeme. Realizujeme i akce  teambuildingového charakteru.

Grafologie pro začátečníky i pokročilé

Grafologie pro personalisty

Kresba stromu a postav

Psychodiagnostika pro personalisty

Moderní rétorika – prezentace

Moveterapie

EQ – rozvoj všech pěti složek emocionální inteligence

Rozvoj sebevědomí

Rozvoj kreativity

Rozvoj paměti

Age management- vedení lidí odlišných generací X, Y a Z

Připravujeme pro vás:  Kurz moveterapie – jedná se o terapii, jež vychází z kineziologie a neurologie a působí na principu jednotného mozku (One Brain)
slaďuje obě mozkové hemisféry a pomáhá odstranit psychické bloky. Kurz rozvoje emocionální inteligence – rozvoj pěti oblastí EQ: znalosti vlastních
emocí a jejich zvládání, schopnosti sebemotivace, vnímavosti emocí druhých lidí a umění mezilidských vztahů. Kurz grafologie – základy diagnostické
metody k sebepoznání a poznání druhých prostřednictvím jejich písma

Reference