Používáme převážně metody Kineziologie – ONE BRAIN, kinezioterapii, pozitivní psychoterapii, moveterapii, relaxační techniky, grafologii a grafoterapii,  pro tyto oblasti řešených obtíží

  • Individuální terapie
  • Párová a rodinná terapie
  • Terapie a poradenství s dětmi nebo dospívajícími
  • Náprava specifických poruch učení a chování (ADHD – dysporuchy)
  • Psychosomatické potíže
  • Pohybová terapie a masáže
  • Online terapie