Poradenství pro jednotlivce i organizace

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů pro firmy – zaměření na aktuální trend ŘLZ: Vedení lidí odlišných generací X, Y,
Z s využitím Age managementu
Psychodiagnostika – pro jednotlivce i firmy (výběrová řízení)
Manželské a rodinné poradenství
Mediace – poradenství k řešení konfliktů nesoudní cestou s
využitím mediačních technik (střídavá péče, předrozvodové a
porozvodové uspořádání)
Individuální životní poradenství – obtíže v soukromém i
profesním životě, seberozvoj k odstranění slabin a využití
osobnostního potenciálu
Krizová intervence – pomoc při krizových životních situacích
Hypnóza – pro řešení obtíží v rámci poradenství
ON-LINE TERAPIE A PORADENSTVÍ – klientovi, který za námi nemůže z jakéhokoliv důvodu osobně přijet, poskytneme po předchozí telefonické domluvě základní poradenství, profesní i životní koučink prostřednictvím Skype, telefonu nebo Whatsapp.