Mgr. Helena Růžičková – Klásková

Otevřeli jsme novou poradnu pro děti s odloženou školní docházkou a děti s grafomotorickými problémy. Pracujeme s několika programy určenými především pro děti s odloženou školní docházkou, děti s ADHD, děti se sociálně komunikačními problémy, děti s poruchami jemné i hrubé motoriky. Všechny naše programy mají akreditaci MŠMT, mají dlouholetou tradici a výborné výsledky. Můžete si vybrat jak z programů individuálních, tak skupinových. Všechny programy jsou založené na ochotě rodičů s dítětem pravidelně doma pracovat cca 10–20 min. a následné konzultaci v poradně.

Cena všech programů je složena z ceny úvodní lekce, ceny za blok konzultací a ceny za výukový materiál. Vždy je možnost zaplatit ve dvou splátkách nebo zcela individuální dohoda splátek. Cena za jednotlivou konzultaci cca 1,5 hod je 1200 Kč.

MAXÍK +

Stimulační program určený především pro děti s odloženou školní docházkou, pomáhá dětem vyrovnat se s problémy se zkříženou lateralitou a posiluje správné fungování obou hemisfér. Program má výborné výsledky, dlouholetou tradici. Každá lekce je rozšířena o úkoly a hry, které souvisí s danou problematiku a doplňují jednotlivé lekce.

Trvání: 15 lekcí, pravidelná konzultace cca 60 min každé 2-3 týdny

Práce s dítětem doma: denně cca 10 min.

Cena programu je 6900 Kč.

KUPREV

Program, který rozvíjí velkou škálu oblastí – paměť, motoriku, pojmové myšlení, rozvoj řeči, slovní zásobu. Velmi pěkně navazuje na program Maxík, ale je možné ho využít samostatně. Program je velmi pružný, lze ho přizpůsobit rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte.

Trvání: 15 lekcí, pravidelná konzultace cca 45 min každých 14 dní

Práce s dítětem doma: denně cca 10 min. Pokud u nás dítě absolvovalo program Maxík, odpadá úvodní konzultace.

Cena programu je 4800 / v kombinaci s programem Maxík 5500 Kč /

KUPOZ

Ucelený program určený pro děti 8-12 let, děti s ADHD / ADD, PAS, logopedickými problémy, obtížemi v oblasti emoční a v oblasti chování. Program se skládá z 15 lekcí. Dítě pracuje doma s rodičem cca 15 min., 1x za 14 dní návštěva v poradně. Cvičení jsou hravá a děti baví. Zlepšuje se komunikace mezi rodiči a dítětem, zlepšení výkonu ve škole, zlepšuje se práce se stresem.

Trvání: 15 lekcí, pravidelná setkání cca 45 min 1x 14 dní

Cena programu je 4800 Kč / v kombinaci s programem Maxík 5.500 Kč

HYPO

Ucelený stimulační program pro děti předškolního věku, s odkladem školní docházky a žáky 1. třídy. Zaměřuje se na oblast hyperaktivity a pozornosti. Posiluje koncentraci, nácvik práce s chybou a prevence školní neúspěšnosti. Program je především určen dětem s ADHD, dětem s problémy v oblasti řeči, s úpravou lze použít i pro děti s lehkou retardací nebo naopak u dětí „bezproblémových“ k procvičení dílčích dovedností potřebných ke zvládnutí učiva první třídy.

Trvání: 10 lekcí, pravidelné konzultace 1x týdně cca 45 min. Dítě pracuje denně s rodičem cca 30 min.

Cena programu je 5800 Kč / v kombinaci s programem Maxík 6700 Kč /

Skupinové programy

KUMOT

Unikátní ucelený program pro skupinku 6-8 dětí / výjimečně možno i 4 / od 5-8 let, lze využít i pro sourozence. Program je vhodný pro děti s ADHD, děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné. Program je hravý a dětem pomáhá s lepší komunikací, schopností se uvolnit a zlepšit motoriku.

Trvání: 10 lekcí, pravidelná setkání cca 60 min každý týden.

Práce s dítětem je výhradně na terapeutovi, rodiče s dítětem doma nemusí pracovat.

Cena se odvíjí od počtu dětí ve skupině

Materiál pro skupinu je 2740 Kč

METODA DOBRÉHO STARTU

Program dobře známý, rozvíjející psychomotoriku společně s emocionální a sociální stránkou. Program je určený především pro skupinku dětí předškolního věku, popř. 1.tř., ale s úpravou lze použít i individuálně. Je vhodný i pro děti postižené, s lehkou retardací, s PAS, pro děti s možnou diagnózou dyslexie. Program děti baví, jeho výhodou může být i to, že rodiče s dítětem doma pracovat nemusí.

Trvání: 25 lekcí, pravidelná setkání v poradně každý týden cca 45 min. Cena se odvíjí od počtu dětí.

Individuální přístup k dětem i k rodičům je naše priorita stejně tak jako spokojené šťastné dítě, které má možnost zažít úspěch, nebojí se okolního světa a překážky vidí jako výzvy, které ho baví překonávat.

Přijďte se podívat, zkonzultovat, co Vás trápí a společně se pokusíme najít ten nejvhodnější program, popř. jejich vhodnou kombinaci. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte zavolat nebo dotaz poslat mailem.

Mgr. Helena Růžičková

TherapyCentrum s.r.o Poradna Foxík

Sedmikrásková 833 / 1, Praha – Kolovraty

739 232 211, e – mail: doskolyvpohode@gmail.com