Copyright © 2016  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: katzer(at)email.cz

Dana Češková L.
Telefon: 733 785 799, 737 930 730
Mail:      d.ceskova(at)seznam.cz
Místo:    Praha 8, Andrštova 4,
TherapyCentrum, Poradna sluníčko
PhDr. Vlaďka Fischerová K.
Telefon: 733 785 797
Mail:      vladka(at)terapieceskalipa.cz
Místo:    Praha 8, Andrštova 4,
TherapyCentrum, Poradna sluníčko,
Česká Lípa, Mariánska  605,
therapyCentrum - poradna
Mgr. Libuše Kohlíčková
- Age Management                              
- Vyhledávání a výběr zaměstnanců
JUDr. Zdeňka Márová
- Psychoterapeut, psychologicko-právní poradenství
- Celostní psychologie
- Psychoterapie
- Etikoterapie
Vítejte

V rámci terapií, poradenství a kurzů spolupracujeme od roku 2000 a pojítkem byla naše  „guru“, doktorka Tamarka Cenková, jejímiž jsme byly žačkami. Nyní nás pojí  velmi podobný názor na hodnoty, význam porozumění a pochopení druhých lidí a tedy podobnost přístupu ke klientům, byť naše techniky mohou být odlišné. Zajišťujeme terapeutickou a poradenskou pomoc klientům, kteří  řeší obtížné životní situace, chtějí  zvýšit své dovednosti v oblasti komunikace, sebevědomí a schopnosti se prosadit. Někteří se s naší pomocí připravují na náročné životní situace, řeší konflikty a nebo si vyjasňují vliv své minulosti na současný život.

Kurzy pro firmy i jednotlivce

Připravujeme i realizujeme kurzy rozvoje komunikace  
převážně zaměřené na - obtížné klienty, komunikaci  
v rámci týmu, moderní rétoriku, obranu před  
manipulací, konfliktní komunikaci a komunikaci s  
mediačními prvky pro manažery. Druhou oblastí kurzů  
je rozvoj EQ a všech jejích pěti složek, které zvyšují  
pracovní úspěšnost, rozvoj paměti a kreativity. Třetí  
oblastí jsou kurzy, které naučí účastníky pracovat se  
stresem a odstraňování jeho důsledků. Kurzy  
realizujeme v prostředí konkrétní firmy nebo v  
prostorách, které zajišťujeme. Realizujeme i akce  
teambuildingového charakteru.
Online terapie a poradenství

Klientovi, který za námi nemůže z jakéhokoliv důvodu  
osobně přijet, poskytneme po předchozí telefonické  
domluvě  základní terapii  a poradenství   
prostřednictvím Skype. Výhodou oproti telefonu je, že  
nás klient nejenom slyší, ale rovněž i vidí, což platí i  
pro nás. Faktem však zůstává, že tento  nestandardní  
postup nemůže v žádném případě nahradit osobní  
setkání, proto jej doporučujeme jenom v akutních  
případech s následným setkáním.
TherapyCentrum s.r.o.
IČ: 0029126851                                                                          
Adresa : Praha 10 - Kolovraty,Provozovna: Praha 8 - Andrštova 4
Kde nás najdete
Poradna : Praha 10 - Kolovraty, ul. Sedmikrásková 833/1                                                                   
Psychologická poradna Sluníčko, Praha 8 - Libeň- Palmovka, ul. Andrštova 4 
Česká Lípa, Mariánská 605 - TherapyCentrum